Regulamin

Rejestrując konto w serwisie RE4KTOR.COM.PL automatycznie wyrażasz zgodę na niżej wymienione warunki.
1. Gra ma wyłącznie charakter zabawy i tak ją trzeba postrzegać!!!
2. Konto może posiadać tylko osoba pełnoletnia lub osoba z pozwoleniem prawnych opiekunów na grę, którzy muszą być obecni przy rejestracji konta.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, posiadające konto.
4. Właścicielami wszystkich kont są właściciele gry RE4KTOR.COM.PL, którzy zastrzegają sobie prawo do usuwania lub blokowania kont.
5. Konto w grze może być usunięte z kilku przyczyn:
- Okres nie logowania do gry był dłuższy niż 120 dni,
- Za wulgaryzmy lub groźby pod adresem innych graczy,
- Za łamanie innych punktów regulaminu,
- Za wszelkiego rodzaju oszustwa,
- Za działanie na szkodę gry.

6. Gracz akceptując ten regulamin zgadza się na wykorzystywanie adresu e-mail podanego przy rejestracji konta do wysyłania informacji na temat gry.
7. Zabrania się wszelkich oszustw w grze, używania programów automatyzujących czynności w grze, spamu i reklamowania innych stron.
8. Wykryte bugi (błędy w grze), oszustwa lub złamanie któregokolwiek punktu regulaminu należy natychmiast zgłosić wysyłając wiadomość w grze do administratora "tomekj3" lub na pocztę jankowski095[małpa]gmail.com.
9. W RE4KTOR.COM.PL panuje całkowity zakaz używania gróźb odnoszących się do życia realnego, wyzywania innych graczy i innych niedozwolonych czynów, w tym mające charakter rasistowski, obsceniczny, nazistowski, pornograficzny i komercyjny.
10. Użytkownik sam odpowiada za konto swojej postaci. RE4KTOR.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności, za to, co dzieje się na kontach graczy.
11. Mimo nie udostępniania danych użytkownika osobom trzecim, użytkownik jest zobowiązany do ściśle poufnego traktowania wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, w tym adresu e-mail i hasła do konta w grze.
12. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy gracza (nicku) i jego własnego adresu e-mail. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Zabronione jest także wykorzystywanie nazwy gracza do celów komercyjnych.
13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za złamanie regulaminu lub naruszenie przez niego praw osób trzecich.
14. Konto użytkownika nie można przenosić na osoby trzecie bez wyraźnej zgody administratora RE4KTOR.COM.PL.
15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane treści i wpisy we wszystkich podstronach gry RE4KTOR.COM.PL oraz forum gry RE4KTOR.COM.PL.
16. RE4KTOR.COM.PL nie odpowiada za straty, wynikające z naruszenia obowiązków, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.
17. Każdy użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty przez administratora RE4KTOR.COM.PL, łącznie z nieodwracalną blokadą dostępu do RE4KTOR.COM.PL.
18. Rejestracja oraz korzystanie z RE4KTOR.COM.PL jest darmowe. RE4KTOR.COM.PL 19. Gra oferuje płatne udogodnienia, lecz żaden użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania płatności.
20. Jeżeli płatną usługę nabywa nieletni użytkownik, zapewnia on, że jego prawny opiekun przekazał mu środki na zapłacenie za nią lub że środki te zostały mu przekazane do dowolnego wykorzystania.
21. RE4KTOR.COM.PL zastrzega sobie możliwość zmian form zapłaty, czyli dodanie lub skasowanie danego rodzaju płatności. RE4KTOR.COM.PL zastrzega sobie prawo również do zmiany opłat dostępnych w serwisie.
22. Użytkownik, który dokonał płatności online (usługa premium SMS) i nie otrzymał zamówionej usługi (nastąpił błąd podczas dokonywania płatności) powinien napisać o zaistniałej sytuacji do administratora "tomekj3".
23. Użytkownik korzystający z usługi SMS Premium jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem firmy MicroSMS Odnośnik do regulaminu znajduje się na podstronie "Premium".
24. Zablokowany, usunięty lub aktywny użytkownik nie ma prawa domagać się zwrócenia pieniędzy przeznaczonych na konto wirtualnej postaci w grze RE4KTOR.COM.PL.
25. RE4KTOR.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za awarię serwera.
26. Dane osobowe, które przekazuje użytkownik (np. w przypadku wygrania nagrody) nie będą w żaden sposób przekazywane i/lub przetwarzane. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane administratorowi, w przypadku gdy ten poprosi go o adres domowy do wysyłki nagrody.
27. Użytkownik podczas podawania danych osobowych zapewnia, że podaje prawdziwe informacje. W przypadku podania danych osobowych osób trzecich, RE4KTOR.COM.PL jest zmuszony do usunięcia niezwłocznie konta postaci a nagroda nie zostanie wysłana. RE4KTOR.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, w przypadku gdy gracz podał błędne dane osobowe do wysyłki.
28. RE4KTOR.COM.PL nie wysyła nagród po za granicami Polski.
29. Zabroniona jest kradzież kont w grze. Wszyscy użytkownicy próbujący przejąć konto postaci dowolnego gracza, mogą być usunięci z gry RE4KTOR.COM.PL oraz może na nich zostać nałożony zakaz dostępu do strony gry RE4KTOR.COM.PL.
30. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad i działania gry RE4KTOR.COM.PL bez zgody użytkowników.
31. RE4KTOR.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników.
32. Zabrania się handlowania kontami, które według 5 pkt. regulaminu są własnością RE4KTOR.COM.PL. W przypadku wykrycia próby sprzedaży postaci, konto sprzedającego może zostać usunięte z bazy danych, natomiast kupującego zablokowane.
33. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili skasować swoje konto i zarazem zrezygnować z powyższych warunków rejestracji. W celu skasowania należy w ustawieniach gracza wybrać opcję "Usuń konto".
34. Po usunięciu konta Twoje dane, ustawienia i osiągi postaci zostaną nieodwracalnie skasowane. Nie ma możliwości przywrócić usuniętego konta.